Lidgelden

De lidgelden voor het vaarseizoen 2023 zijn:

38,-€ voor 1 lidmaatschap -43,-€voor familielidmaatschap

en 12,50€ voor steunende leden.

Dit bedrag kan u overschrijven op rekeningnummer

BE40 – 0013 – 5144 – 9163

met vermelding van uw naam. Uw lidkaart zal u in de volgende kajuit vinden.

Gelieve voor de administratie electronisch over te schrijven. (cash betalen kan ook nog in de club).