Diorama

Voorwoord:

Sedert enkele jaren zijn enkele leden van MBV actief bezig met het bouwen van radiobestuurde marineschepen van de Engelse en Duitse vloot op schaal 1/100ste. De range van Deans Marine schepen leende zich hiervoor uitstekend. Deze modellen zijn zowel full-kits, semi-kits, gemodifieerde kits en eigenbouw vanaf plan.

Ondertussen groeiden de persoonlijke documentatie verder uit waardoor de geschiedenis een belangrijk aspect werd in het geheel.

De talrijke succesvolle tentoonstellingen en deelnames aan nationale evenementen leerden ons om interessante en aantrekkelijke gedocumenteerde standen te bouwen met onze modellen. Het varen in convooi en flotieljes op ons vaarwater met onze RC modellen leverden 100-den mooie foto’s op.

Stilaan groeide de gedachte om een dynamische voorstelling te maken van het mooie beeld op het water.

Op die manier kon dan de geschiedenis op een didactische manier uitgebeeld worden op schaal 1/100ste door een audiovisueel beeld te creëren rond een thema.

Het lag voor de hand een geallieerd convooi uit te beelden uit WOII. Rekening houdend met de samenstelling van onze bestaande vloot werd het interessantste thema.

Momenteel hebben we 6 verschillende diorama’s: