Kaiser Scheepswerf

De Kaiser-scheepswerven waren zeven grote scheepsbouwwerven aan de westkust van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kaiser stond op de 20e plaats van Amerikaanse bedrijven wat betreft de waarde van productiecontracten in oorlogstijd.[1] De scheepswerven waren eigendom van de Kaiser Shipbuilding Company, een creatie van de Amerikaanse industrieel Henry J. Kaiser, die het scheepsbouwbedrijf rond 1939 oprichtte om te helpen voldoen aan de bouwdoelen die de United States Maritime Commission voor de koopvaardij had gesteld.

Vier van de Kaiser-scheepswerven waren gevestigd in Richmond en werden de Richmond-scheepswerven genoemd. Samen produceerden deze vier Kaiser-scheepswerven 747 schepen, waaronder veel van de beroemde Liberty-schepen en Victory-schepen – meer dan enig ander complex in de Verenigde Staten. Slechts één van deze schepen, de SS Red Oak Victory, is bewaard gebleven. Kaiser produceerde ook de Casablanca klasse escorteschepen.

Drie andere scheepswerven waren aan de overkant van de Columbia-rivier van elkaar gevestigd, bij Ryan Point in Vancouver, Washington en in het St. Johns-gebied van Portland, Oregon als onderdeel van de Oregon Shipbuilding Corporation-groep, en bij Swan Island in Portland.

Henry Kaiser stond bekend om het ontwikkelen van nieuwe methoden van scheepsbouw, waardoor zijn werven andere soortgelijke faciliteiten konden overtreffen en 1.490 schepen konden bouwen, 27 procent van de totale bouw van de Maritime Commission. De schepen van Kaiser werden voltooid in twee derde van de tijd en een kwart van de kosten van het gemiddelde van alle andere scheepswerven. Liberty-schepen werden doorgaans in iets meer dan twee weken in elkaar gezet, en één in minder dan vijf dagen.

Kaiser Shipyards sloot zijn deuren aan het einde van de oorlog. Het Rosie the Riveter/World War II Home Front National Historical Park werd op 25 oktober 2000 ingewijd op het terrein van een van de scheepswerven in Point Richmond.